Jak vypočítat výnos (IRR) na platformě Bondora.com

V minulém článku jsem se obsáhle věnoval tomu, jak zjistit aktuální hodnotu svého portfolia na platformě Bondora.com.

Dnes si ukážeme, jak vypočítat procentuální výnosnost vaší investice. Výnosnost sice počítá i samotná Bondora, její výpočty jsou ovšem zcela chybné. Bondora spočtený výnos zřetelně nadhodnocuje.

Nejprve jsem je podezříval z nedbalosti či neznalosti, v posledních měsících jsem však čím dál více přesvědčen o tom, že se jedná o zcela úmyslnou manipulaci méně informovaných investorů.

Pro výpočet výnosu budeme potřebovat:

  1. datum a výši jednotlivých plateb, které jste poslali na účet Bondory
  2. aktuální hodnotu portfolia spočtenou dle předchozího článku
  3. Excel

Postup je jednoduchý. Do Excelu napište pod sebou dva sloupce. V prvním sloupci bude datum platby na účet Bondory. Ve druhém sloupci bude výše odchozí platby se záporným znaménkem.

Na poslední řádek připište dnešní datum a hodnotu portfolia s kladným znaménkem.

Hodnoty můžete zadávat v EUR nebo přepočtené do CZK podle kurzu platného k danému dni. Já osobně zjišťují výnos v EUR, protože mě zajímá zhodnocení peněz, které má na svědomí pouze Bondora (nikoliv ČNB prostřednictvím intervencí).

Výsledek bude vypadat nějak takto:

bondora-irr

Pak stačí jen použít funkci XIRR. Funkce XIRR bere dva parametry – do prvního patří peněžní toky, do druhého data. V mém případě tedy použiji vzorec:

=XIRR(L1:L7;K1:K7)

Výsledkem je zhodnocení celkového portfolia na bázi vnitřního výnosového procenta (IRR). Občas se také lze setkat s pojmem money-weighted rate of return.

V mém případě dosahuje 1,75 %, což je také důvod, proč mi došla trpělivost a Bondoru budu opouštět. Ale o tom až v příštím článku.