Zonky mění poplatky. K horšímu.

Zonky dnes oznámili změnu poplatkové politiky pro investory. Nově se bude platit podle ratingu žadatele. Zatímco na nejlepším ratingu A** zaplatíte o 0,8 procentních bodů méně, za nejvýnosnější rating si připlatíte o 4 procentní body více než dnes.

Dopad změn do čisté očekávané výnosnosti investory znázorňuje obrázek níže:

Zlaté časy investorů tedy skončily. Investice na Zonky generovaly od začátku velmi pěkné výnosy, daleko vyšší než jiné investice srovnatelné rizikovosti. Novou poplatkovou politikou si Zonky téměř všechen extra výnos přisvojil pro sebe.

Zonky se tak dle svých slov snaží zatraktivnit méně výnosné půjčky.

Problém je, že vedle rizika defaultu dlužníka existuje ještě nezanedbatelné riziko defaultu samotné platformy. Toto riziko v tabulce výše není zahrnuto.

Zonky provozují tvrdí finančníci a byznysmeni a když to půjde z kopce, nebudou váhat platformu zaříznout a s investory se nebudou moc mazat. O tom si nedělám iluze. Je pravda, že nové podmínky postavení dlužníků zlepšily (teoreticky je na pohledávce investora zástavní právo k pohledávce), nemám však dostatečnou právní odbornost, abych dokázal posoudit, jestli se tam (bude-li třeba) nenajde nějaká pěkná právní skulinka. PPF vždy mělo na své straně nejlepší právníky v zemi.

Zhodnocení

Z pohledu investora je to pochopitelně změna k horšímu. Zonky má jako provozovatel platformy plné právo měnit podmínky a je na každém, jestli je přijme nebo odejde (poplatky platí od 1.9., kdy už by měl fungovat sekundární trh – bez této možnosti a tedy bez možnosti odejít bych to považoval za velký podraz).

Nízké ratingy pro mě nejsou ani po změně zajímavé, a to kvůli riziku platformy, které je dost možná vyšší, než rizikové náklady samotného dlužníka s ratingem A**.

Očekávaný výnos ratingů B, C, D se povážlivě snížil – investor si sáhne nejvýše na 8 % výnosu ročně. V průměru. Tedy v dobré roky více, ve špatné klidně i -10 %.

Vzhledem k jiným příležitostem na trhu P2P lendingu tedy dávám stopku dalším investicím do Zonky a dle dalšího vývoje se rozhodnu, jestli stávající portfolio nechám doběhnout nebo ho při nejbližší příležitosti zlikviduji.