Kniha Inadequate Equilibria

Jak se stane, že hromada inteligentních lidí se uvnitř zavedeného systému chová tak, že výsledek je daleko od optimálního stavu? Jak se stane, že v nemocnicích zbytečně umírají ročně stovky lidí, přestože znalosti a technologie k jejich záchraně existují a jejich smrt je pravým opakem zájmu každého jednotlivého člena systému? Kdy můžete dosáhnout nadprůměrných výsledků (i ve srovnání s experty ve svém oboru) a kdy je naopak marné se jim snažit vyrovnat?

Ekonomická *) analýza od neekonoma o neefektivitách lidských společenství a o tom, že součtem mnoha inteligentních lidí může být hloupý dav, kdy se tak stane, a jak se tomu bránit.

Kniha Inadequate Equilibria: Where and How Civilizations Get Stuck je licencována pod Cretive Commons a dostupná v „pay-what-you-want“ modelu na odkazu zde. Bohužel zatím pouze v angličtině.

===

*) Dodatek: Bohužel často se setkávám s názorem ve stylu, že ekonomie je věda o penězích a i velmi inteligentní lidi slýchám o ekonomii kvůli tomu mluvit s despektem. I když sám mám vůči některým větvím ekonomie výhrady (specificky velké části makroekonomie považuji za pavědu, s velmi malou schopností ex-ante predikce), ekonomie jako taková je primárně věda zabývající se lidským chováním, teorií rozhodování a vzniku komplexních systému z jednoduchého chování mnoha činitelů.