Výborný citát

Existují lidé, považovaní dnes za brilantní ekonomy, kteří zlehčují význam úspor a doporučují plýtvání penězi v celostátním rozsahu jako cestu k záchraně hospodářství. Pokud někdo poukáže na dlouhodobé důsledky této politiky, neuctivě odpoví tak, jak by asi odpověděl marnotratný syn varujícího otce: „V dlouhém období jsme všichni mrtví.“

A takovéto laciné poznámky jsou považovány za odzbrojující výroky a zralou moudrost.

(Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci)