Proč Česká Televize ignorovala Piráty a Svobodné?

Proč Česká televize ignorovala před volbami i po volbách právě tyto 2 strany?

Z programu Pirátů:

Nahradíme koncesionářské poplatky daněmi, o jejichž určení rozhodnou poplatníci dle své volby. Takto podporovaná média musí mít otevřené účetnictví a musí respektovat například právo na odpověď.

Z programu Svobodných:

Svobodní odmítají koncept tzv. veřejnoprávních médií hrazených z veřejných prostředků příp. koncesionářských poplatků a požadují jejich zrušení.

Česká televize vybere na nucených odvodech za televizní přijímač bezmála 6 miliard korun ročně , což je ~75 % částky, které všechny ostatní televize vyberou na reklamě.

Chování ČT je proto naprosto pochopitelné. Dělá to, co by dělal jakýkoli jiný (tržní) subjekt.