Testování modelů s databází v Nette\Tester

Mnohokrát jsem potřeboval ověřit, že mé modely fungují, jak mají, zapisují do databáze a čtou, jak se od nich očekává. Dlouho jsem to řešil jen manuálním ověřením, což je proces zdlouhavý, nedokonalý a chybový. Tento článek ukazuje, jak testovat databázové modely pomocí automatizovaných testů v Nette\Tester.

Pokračování textu Testování modelů s databází v Nette\Tester

\Nette\Tester: Spuštění testů v prohlížeči

Dokumentace Nette\Tester pokrývá jen možnost spouštět testy z příkazové řádky. To je ve většině případů šikovnější. Někdy ale může přijít potřeba spustit testy v prohlížeči.

Autoři frameworku v dokumentaci tuto možnost zcela opomíjejí (možná pro to mají nějaký rozumný důvod, který mi dosud uniká)

Přesto mi to nedalo a pokusil jsem se rozchodit testy i v prohlížeči. Jako vždycky, i v tomto případě je řešení velice primitivní. Ale kdo jako já s testováním teprve začíná, tomu může můj návod ušetřit pár minut času.

Pokračování textu \Nette\Tester: Spuštění testů v prohlížeči