Makro pro výpočet RPSN půjčky v Excelu

Jednoduché makro pro výpočet RPSN standardní půjčky – tj. jistina půjčena na začátku a poté anuitní splácení.

Funkce RPSN bere tři parametry: výše půjčky (jistiny), počet měsíců splácení, výše měsíční splátky. Funkce vrací RPSN v procentech.

Pokud jsou na začátku nějaké poplatky spojené s půjčkou, je třeba je odečíst od výše půjčky. Pokud jsou pravidelné měsíční poplatky spojené s půjčkou, je třeba přičíst je k výši měsíční splátky. S nepravidelnými poplatky si funkce neporadí.

Funkce hledá řešení metodou půlení intervalu s počátečním intervalem -100 % až 99 999 %, pokud výsledek spadá mimo tento interval, vypíše chybu. Výsledek v procentech spočte s přesností na 2 desetinná místa.

Nejprve pomocná funkce pro výpočet sumy zlomků ze vzorce RPSN – SUMA 1/(1+i)^(1..n/12)

Function SumaZlomku(RPSN, obdobi)
Dim i As Integer

For i = 1 To obdobi
SumaZlomku = SumaZlomku + 1 / (1 + RPSN) ^ (i / obdobi)
Next i
End Function

A nyní již samotná funkce pro výpočet RPSN:

Function RPSN(principal, per, pmt)
 I1 = -1
 I2 = 999
 Counter = 0

 Do
  OneHalf = I1 + (I2 - I1) / 2
  S = SumaZlomku(OneHalf, per) * pmt
  If S <= principal Then
   I2 = OneHalf
  Else
   I1 = OneHalf
  End If

  Counter = Counter + 1
  If Counter > 9999 Then
   GoTo ErrorCycling
  End If
 Loop While Abs(I1 - I2) > 0.00001

 RPSN = OneHalf
 Exit Function

 ErrorCycling:
  RPSN = "#PRILIS VYSOKE RPSN#"
 Exit Function

End Function

Podotýkám, že nejsem ve VBA příliš kovaný, takže je možné, že by šla funkce napsat lépe. Ale funguje, a to je nejdůležitější.

One thought on “Makro pro výpočet RPSN půjčky v Excelu”

 1. Vzorecek bohuzel nefunguje. Napr. nedava stejne vysledky jako kalkulacka na https://www.pujcka.co/vypocet-rpsn ani jako oficialni priklady na https://www.coi.cz/userdata/files/tiskove-zpravy/modelove-priklady-vypoctu-rpsn.pdf

  Pokusil jsem se to opravit a tady je vysledek (bez zaruky! ale uz aspon dava stejne vysledky jako ty kalkulacky)

  Function SumaZlomku(RPSN, obdobi, splatka)
  Dim i As Integer

  For i = 1 To obdobi
  SumaZlomku = SumaZlomku + splatka / (1 + RPSN) ^ (i / (12))
  Next i
  End Function

  Function RPSN(jistina, pocetSplatek, vyseSplatky)
  I1 = -1
  I2 = 999
  Counter = 0

  Do
  OneHalf = I1 + (I2 – I1) / 2
  S = SumaZlomku(OneHalf, pocetSplatek, vyseSplatky)
  If S 9999 Then
  GoTo ErrorCycling
  End If
  Loop While Abs(I1 – I2) > 0.00001

  RPSN = OneHalf
  Exit Function

  ErrorCycling:
  RPSN = „#PRILIS VYSOKE RPSN#“
  Exit Function

  End Function

Komentáře nejsou povoleny.